شرکت آراسنج شیمی ARASANJ CHIMI CO

head

دفتر مرکزی : تهران (کد پستی ۱۹۹۷۸۵۵۴۶۹) سعادت آباد خیابان علامه شمالی ساختمان علامه شماره ۵۵ طبقه هفتم واحد C تلفن :۲۲۱۱۹۴۳۰ فاکس : ۲۲۱۱۹۴۳۱

کارخانه : قزوین بویین زهرا شهرک صنعتی آراسنج خیابان اقاقیای جنوبی شماره ۲۱ تلفن : ۶۲۹۳۲۰۳-۰۲۸۲ فاکس : ۶۲۹۳۲۰۴-۰۲۸۲


 email

ARASANJ CHIMI CO
No55 ,7th Floor, UNIT C
NORTH ALLAMEH ST., SAADAT ABAD
TEHRAN, IRAN Postal code 1997855469