شرکت آراسنج شیمی ARASANJ CHIMI CO

head

دفتر مرکزی : تهران سعادت آباد خیابان علامه شمالی ساختمان علامه شماره ۵۵ تلفن :۲۲۱۱۹۴۳۰ فاکس : ۲۲۱۱۹۴۳۱

کارخانه : قزوین بویین زهرا شهرک صنعتی آراسنج خیابان اقاقیای جنوبی شماره ۲۱ تلفن : ۶۲۹۳۲۰۳-۰۲۸۲ فاکس : ۶۲۹۳۲۰۴-۰۲۸۲


 email